Nedärvda sjukdomar Hund

800 kr

Med dessa DNA-tester kan du ta reda på arvsanlag för olika sjukdomar som förekommer hos hund. DNA-test spelar en viktig roll när det kommer till sund hundavel för att förebygga vissa sjukdomar.
Tillgängligt för flera olika raser, se respektive test nedan för detaljer.

✔ Fri frakt
✔ Leverans 2-3 vardagar
✔ Behandlingstid 3-5 veckor
✔ Resultat på e-mail

Beskrivning

Uric Acid eller Hyperuricosuria som tillståndet kallas innebär att den drabbade hunden har förhöjda halter av urinsyra som utsöndras i blod och i urinen. Urinsyra kan bilda salter som i sin tur klumpar ihop sig till större ansamlingar, så kallade uratstenar. Uratstenarna, beroende på storlek, kan blockera urinröret på den smittade hunden vilket resulterar i att hunden får mycket ont och svårt att kissa. Medicinsk behandling är i detta skede nödvändigt för att avlägsna stenarna. Hanhundar drabbas något oftare då de har ett trängre urinrör. Efter behandling kan hunden bli helt återställd men kan behöva gå på medicinering och specialkost resten av livet.

Sjukdomen ärvs ned autosomalt recessivt vilket innebär att en hund måste ha två kopior av mutationen för att utveckla sjukdomen. Detta innebär att en hund kan ha en kopia av mutationen och inte uppleva några tecken eller symptom på sjukdomen. Denna hund klassas då som en bärare och kan föra vidare antingen den normala genen eller den muterade genen till sina avkommor.
Mutationen finns i hög frekvens hos Dalmatinern men även hos Bulldog och Rysk svart terrier. Dock kan sjukdomen finnas hos alla hundar och raser.

DNA-markör som testas är: SLC2A9

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen men är inte själv i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Tillgänglig för följande raser:
Tillgänglig för alla hundraser


Degenerativ Myelopati (DM) eller ”Schäfervinglighet” är en degenerativ (nedbrytande) neurologisk sjukdom i ryggmärgen som kan utvecklas snabbt och orsakar svaghet i bakbenen. Musklerna förtvinas och till slut kan hunden inte resa sig. Sjukdomen ger symptom som svajiga och styltande bakbensrörelser samt att känsel och reflexer försämras. I slutstadiet kan hunden även ha svårigheter att hålla avföring och urin.
DM uppträder hos medelålders till gamla hundar (5-12 år) av stora raser. Schäfern är den ras som oftast drabbas.

DNA-markör som testas är: SOD1-A
Observera! Vi testar inte för markören SOD1-B som finns hos Berner sennenhund.

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen men är inte själv i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Tillgänglig för följande raser:
Tillgänglig för alla hundraser


Hereditary Nasal Parakeratosis (HNPK) eller s.k. ”skrovelnos” är en genetisk sjukdom där hundens nos blir torr och skrovlig. Blodiga sprickbildningar kan förekomma, vilket kan leda till kronisk irritation och inflammation i hundens nosparti. Symptomen förekommer vanligtvis när hunden är 6 – 12 månader. Sjukdomen är obotlig men lindrigare fall kan behandlas.
HNPK är en ärftlig autosomal recessiv avvikelse hos Labrador Retriever vilket innebär att en hund måste ha två kopior av mutationen för att utveckla sjukdomen. Detta innebär att en hund kan ha en kopia av mutationen och inte uppleva några tecken eller symptom på sjukdomen. Denna hund klassas då som en bärare och kan föra vidare antingen den normala genen eller den muterade genen till sina avkommor.

DNA-markör som testas är: SUV39H2

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen men är inte själv i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Tillgänglig för följande raser:
Labrador Retriever
Labradoodle

Är din hund korsning med Labrador? Kontakta oss på info@mydnavet.se så får du veta ifall din hund kan testas.


MDR1 eller Multidrug Resistance 1 ärvs ned som en autosomal ofullständig dominerande sjukdom vilket innebär att hundar endast behöver ärva 1 kopia av MDR1-mutationen för att riskera att bli känsliga för viss medicinering. Hundar med 2 kopior av mutationen kan få ännu svårare biverkningar.
Mutation på MDR1-genen bidrar till att den drabbade hunden får förgiftningssymptom om man använder mediciner från gruppen makrocykliska laktoner. Biverkningarna är mycket allvarliga som tex ataxi (okoordinerad gång), kramper, blindhet, koma och död.
Mediciner som tillhör gruppen används för behandling av flertalet inre och yttre parasiter hos hund, som tex spolmask, hjärtmask, rävskabb, demodex, noskvalster, loppor m.m.

Du bör informera din veterinär om din hund är MDR1-bärare eller MDR1-affekterad så att de kan ge din hund en justerad dos eller ett alternativt läkemedel. Andra mediciner än de som är listade kan ge reaktioner.

DNA-markör som testas är: MDR1

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen och är i riskzonen för att utveckla känsligheten.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla allvarlig känslighet.

Tillgänglig för många raser där de mest vanliga är:
Australian Shepard
Border Collie
Collie
English Shepard
Schäfer
Långhårig Whippet
Miniatyr Australian Shepard
Old English Sheepdog
Shetland Sheepdog
Shiloh schäfer
Waller
Vit Schäfer

Saknar du din ras i listan? Kontakta oss på info@mydnavet.se så får du veta ifall din ras kan testas.


Exercise-induced collapse (EIC) är en neurologisk sjukdom där den drabbade hunden blir vinglig och ofta ramlar omkull efter endast 5-15 minuters hård ansträngning på grund av att överföringen av impulser mellan nerver och muskulatur inte fungerar som den ska. Symptomen visar sig vanligtvis när hunden är mellan 7 månader och 2 år.
EIC nedärvs med autosomal recessiv arvsgång, d v s både tikar och hanar drabbas och hundarna delas in i normala, anlagsbärare respektive sjuka. Det krävs två defekta gener för att utveckla sjukdomen. Så länge hunden inte ansträngs så uppkommer inga symptom och de flesta kan leva ett normalt sällskapshundliv även om de bär på denna sjukdom.

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen men är inte själv i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Tillgänglig för följande raser:
Labrador Retriever


Centronukleär Myopati (CNM) är en nedärvd autosomal recessiv sjukdom vilket innebär att det krävs arvsanlag från båda föräldrarna för att utveckla sjukdomen. De klassiska symptomen är att valpen vid cirka 2-5 månaders ålder tappar i vikt och att den får en stel gång, tål motion sämre, och blir muskelsvag. Musklerna utvecklas inte normalt och hunden får tillväxtproblem.

Det är viktigt att notera att även om en bärare av sjukdomen inte visar några sjukdomstecken så kommer de föra vidare genen till 50% av avkommorna vid eventuell avel. Om man parar två bärare så kommer de troligen att få avkommor där 25% visar tecken på sjukdomen.

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen men är inte själv i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Tillgänglig för följande raser:
Labrador Retriever


Cystinuria är en ärftlig autosomal recessiv sjukdom vilket innebär att den drabbade hunden måste ha ärvt genen från båda föräldrarna för att utveckla sjukdomen. Cystinuria visar sig genom att njurarna inte kan ta hand om aminosyran cystin utan den passerar vidare ut i urinen och med tiden bildas kristaller eller stenar i njurarna, urinledaren och i urinblåsan. Hos en hund som inte är drabbad av cystinuria filtrerar njurarna bort cystinet och för det tillbaka till blodet, men hos en hund som är drabbad av cystinuria så saknar njurarna helt den funktionen.
Symptom på cystinuria är smärta vid urinering, blod i urinen, svårt att kissa och återkommande urinvägsinfektioner.

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen men är inte själv i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Tillgänglig för följande raser:
New Foundland
Labrador Retriever


von Willebrands sjukdom eller vWD är uppkallad efter en finsk pediatriker vid namn Erik Adolf von Willebrands som beskrev sjukdomen första gången på Åland 1926. Det är en sjukdom som påverkar blodets koaguleringsförmåga och kan drabba såväl människa som hund.
Von Willebrands sjukdom typ 1 orsakas av rubbningar i strukturen på det protein som behövs för att blodplättarnas, trombocyternas, normala funktion ska fungera. Detta i sin tur påverkar koaguleringsförmågan d.v.s. levringen av blodet. Sjukdomen har diagnosticerats hos ett flertal olika hundraser där Dobermann är den ras som drabbats mer än andra raser.

Symtomen för vWD är väldigt varierande mellan individer och mellan olika raser men de mest generella symptomen är mag- och tarmblödningar med eller utan diarré, näsblod, tandköttsblödningar, blödningar från könsorganen, blod i urinen, förlängd blödning vid löpning.

vWD är en autosomal recessiv sjukdom vilket innebär att den drabbade hunden måste ha ärvt genen från båda föräldrarna för att insjukna.

DNA-markör som testas är: c.7437G>A

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen men är inte själv i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Tillgänglig för följande raser:
Berner sennenhund
Coton de tuléar
Dobermann
Drentsche patrijshond

Goldendoodle
Kerry blue terrier
Labradoodle
Manchesterterrier
Papillon
Pinscher

Pudel
Stabijhoun

Welsh corgi pembroke


Progressive Retinal Atrophy, Progressive Rod-Cone Degeneration (PRA-prcd) är en autosomal recessive sjukdom och bryter endast ut på hundar där båda föräldrarna bär på genen.
PRA är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som har liknande symptom. En av dessa kallas PRA-prcd och förekommer i en rad olika hundraser.
PRA-prcd drabbar hunden vanligtvis när de är mellan 3–5 års ålder eller senare. Påverkade hundar upplever nattblindhet och förlust av det perifera seendet och de flesta hundar blir så småningom helt blinda.
Olika raser och enskilda hundar kan uppleva variation i ålder och i sjukdomsförlopp.

DNA-markör som testas är: PRCD c.5G>A

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen men är inte själv i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Tillgänglig för många raser där de mest vanliga är:
Australian Cattle Dog
Chesapeake Bay Retriever
Chihuahua
Cocker Spaniel
Golden Retriever
Labrador Retriever
Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Pudel
Yorkshire Terrier

Saknar du din ras i listan? Kontakta oss på info@mydnavet.se så får du veta ifall din ras kan testas.


Collie Eye Anomaly (CEA) även känd som Choroidal Hypoplasia (CH-Choroidal Hypoplasia) ärvs ned som en autosomal recessiv sjukdom. CEA är en avvikelse i ögats utveckling och har fått sitt namn efter den ras där den först påvisades. Sjukdomen kan upptäckas vid ögonlysning redan hos mycket små valpar. De flesta hundar med symptom kan leva ett normalt liv som sällskapshund utan några påtagliga synfel.
Förändringen finns i hög frekvens hos Collie och Shetland sheepdog men förekommer hos flera raser.

DNA-markör som testas är: NHEJ1

Det finns 3 potentiella genotyper:
Fri = De som har 2 kopior av den normala allelen och är friska.
Anlagsbärare = De som har 1 kopia av den normala allelen och 1 kopia av mutationen men är inte själv i riskzonen för att utveckla sjukdomen.
Affekterad = De som har 2 kopior av mutationen och är i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Tillgänglig för följande raser:
Aussiedoodle
Australian Shepard
Bearded Collie
Border Collie
Boykin Spaniel
Collie
English Shepard
Hookaido
Lancashire Heeler
Långhårig Whippet
Miniatyr Australian Shephard
Nova Scotia Duck Tolling Retriver
Långhårig Collie
Shetland Sheepdog
Silken Windhound
Korthårig Collie
Toy Australian Shepard


Så här tas proverna:
DNA-provet tas genom att samla in hudceller från insidan av hundens kind, ett helt smärtfritt prov som även kan utföras på små valpar. Klicka här för fullständiga instruktioner.