DogCheck

2.300 kr3.000 kr

Få värdefull vetskap om din hunds hälsa!

DogCheck är ett mycket avancerat genetiskt screeningtest som gör det möjligt för hundägare och veterinärer att kontrollera hunden för upp till 250 ärftliga sjukdomar och egenskaper med ett omfattande DNA-test. Bland de 250 genetiska analyserna återfinns degenerativ myelopati, läkemedelsintolerans (MDR1), progressiv retinal atrofi (PRA-PRCD) samt analyser för pälsfärg, pälslängd, lockar och otaliga andra analyser med bara ett enda DNA-test.

DogCheck fungerar för alla hundraser, både för renrasiga och blandrashundar.

✔ Fri frakt
✔ Leverans 1–3 vardagar
✔ Behandlingstid 3–4 veckor
✔ Resultat på e-mail (eng)

DogCheck finns i 2 versioner; DogCheck 2.1 (175 analyser) & DogCheck 3.0 (250 analyser). Se lista här.

Beskrivning

Med DogCheck får du värdefull vetskap om din hunds hälsa!

DogCheck är ett genetisk screeningtest med upp till 250 olika ärftliga sjukdomar och egenskaper. I analysen ingår det många vanligt förekommande sjukdomar och egenskaper som krävs för ett sunt avelsarbete. Genom att testa sin hund kan man fördröja eller förebygga uppkomsten av genetiskt orsakade sjukdomar. Samtidigt får du som uppfödare eller hundägare en omfattande genetisk hälsorapport för din hund.

DogCheck 2.1 eller DogCheck 3.0?

I DogCheck 2.1 analyseras upp till 170 genetiska sjukdomar och egenskaper och i DogCheck 3.0 analyseras upp till 250 genetiska sjukdomar och egenskaper. För båda versionerna kommer du att få resultat för varje gen som testas som normal, bärare eller i riskzonen för sjukdomarna. Färg- och egenskapsresultat visar din hunds genotyper.

Se lista här för vilka DNA-tester som ingår för DogCheck 2.1 respektive DogCheck 3.0. Du bör kontrollera listan över sjukdomar och egenskaper innan du beställer ett test för att verifiera att den innehåller de analyser du efterfrågar.

Observera. DogCheck är inte ett diagnostiskt test. Alla onormala (bärare eller i riskzonen) eller oroande resultat bör diskuteras med din veterinär. Dessutom ingår inte alla kända genetiska varianter av sjukdomar i DogCheck. Om din hund är symptomatisk, kontakta din veterinär. Normala resultat utesluter inte ärftliga varianter som inte har testats i dessa eller andra gener och som kan orsaka medicinska problem eller föras vidare till avkomman. 

 

Laboratoriet för DogCheck är FERAGEN